Z bengálskeho originálu
zábaly
zábava
zabezpečenie dát
zabezpečenie dôchodkové
zabezpečenie objektov
zabezpečenie sociálne
zabíjačka
zabíjačka domáca
zabíjanie hydiny
Záborský, Jonáš
zábradlia
zabúdanie
zábudlivosť
žaby
Zachar, Karol L
záchrana života
záchranári
záchranári banskí
záchranári leteckí
záchranárstvo
záchranka letecká
záchvaty
začiatky
začiatočníci
záclony
zadĺženosť
zadlžovanie
záhady
záhady archeologické
záhady duchovné
záhady matematické
záhady mysle
záhady neobjasnené
záhady prírody
záhady slovenské
záhady sveta
záhady symbolov
Záhorie
záhrada
záhrada bylinková
záhrada japonská
záhradkárstvo
záhradníctvo
záhrady botanické
záhrady okrasné
záhrady ovocné
záhrady rekreačné
záhrady zimné
záhrady zoologické
zahraničie
záhrobie
Zair
zaistenie
zaisťovne
zajace
zajakavosť
zajatci vojnoví
zajatie
Zajcev, Vasilij Grigorievič
zákal šedý
zákal zelený(glaukóm)
zakáľačka
zakáľačka domáca
zákazníci
zákazník
základňa členská
základňa technická
základne turistické
základy
základy metodologické
základy správania
základy stavieb
základy výchovy
základy života
zaklínanie
zákon
zákon antidiskriminačný
zákon autorský
zákon banský
zákon bytový
zákon colný
zákon devízový
zákon interrupčný
zákon katastrálny
Zákon Lomonosov
Zákon Mendelejevov
zákon nový
zákon o burze cenných papierov
zákon o cenných papieroch
zákon o cestnej premávke
zákon o cestovných dokladoch
zákon o dani
zákon o dani z príjmov
zákon o hasičskom zbore
zákon o informáciách
zákon o lesoch
zákon o mzde
zákon o obaloch
zákon o ochrane pred požiarmi
zákon o ochrane životného prostredia
zákon o odpadoch
zákon o ovzduší
zákon o poisťovníctve
zákon o priestupkoch
zákon o rodine
zákon o štátnej službe
zákon o účtovníctve
zákon o verejnej službe
zákon o záchrannom zbore
zákon o zamestnanosti
zákon Parkinsonov
zákon periodický
zákon pivný
Zákon pre pedagógov a odborných zamestnancov
zákon rytmický
zákon skautský
zákon školský
zákon starý
zákon stavebný
zákon transformačný
zákon trestný
zákon ústavný o československej federácii z 27.10.1968
zákon vodný
zákon živnostenský
zákonník Chammurapiho
zákonník hospodársky
zákonník obchodný
zákonník občiansky
zákonník práce
zákonníky
zákonnosť
zákony
zákony colné
zákony daňové
zákony devízové
zákony duchovné
zákony katastrálne
zákony Keplerove
zákony mravné
zákony Newtonove
zákony o mzde
zákony obchodné
zákony periodické
zákony pionierov
zákony prírodné
zákony školské
zákony sociálne
zákony stavebné
zákony ústavné
zákony vesmírne
zákony volebné
zákroky chirurgické
zákulisie divadelné
zákulisie politické
zákusky
zalesňovanie
žalmy
zálohovanie
žalospevy
založenie
založenie podniku
žalúdok
Zamagurie
Zamarovský, Vojtech
Zambia
zámená
zámena osôb
zámer podnikateľský
zameriavanie
zameriavanie porúch
zamestnanci
zamestnania
zamestnanie
zamestnanie neadekvátne
zamestnanosť
zamestnávanie cudzincov
zamestnávanie nelegálne
zamestnávanie pacientov
zamestnávanie seniorov
zámky
zámky české
zámky slovenské
zámočníctvo
zámočníctvo stavebné
zámočníctvo umelecké
zámok Bojnice
zámok Hlohovec
Zámok Ľupčiansky
Zamora, Ricardo-futbalový brankár
Zamperini, Louis(olympijský bežec)
zamyslenia
zanedbávanie detí
zánik
zánik podniku
zánik spoločnosti
žánre
žánre epické
žánre filmové
žánre folklórne
žánre hudobné
žánre literárne
žánre publicistické
žánre rečnícke
zápach
Západ
Západ divoký
západ divoký
Západné Tatry
Západoeurópska únia
zápal slepého čreva
zápal štítnej žľazy
zápalky
zápaly
zápaly ciest močových
zápaly kĺbov
zápaly obličiek
zápaly pečene
zápaly priedušiek
zápasenie
zápasy býčie
zápasy politické
zápasy športové
zápcha
zápinky
zápisky
zápisky z Kuby
Zápisky z vojny
zápisnice
záplavy
zápletka kriminálna
zapojenia
Zápotocký, A.
Zappa, Frank
Zarathustra
zariadenia
zariadenia bytové
zariadenia chladiace
zariadenia chovateľské
zariadenia dojacie
zariadenia domáce
zariadenia dopravné
zariadenia elektrické
zariadenia elektrické tepelné
zariadenia energetické
zariadenia hygienické
zariadenia kuchynské
zariadenia liečebné
zariadenia magnetické páskové
zariadenia manipulačné
zariadenia plynové
zariadenia poľovnícke
zariadenia predškolské
zariadenia rekreačné
zariadenia signalizačné
zariadenia školské
zariadenia skúšobné
zariadenia spaľovacie
zariadenia spojovacie
zariadenia športové
zariadenia ťažné
zariadenia technické
zariadenia telefónne
zariadenia tepelné
zariadenia ubytovacie
zariadenia vetracie
zariadenia vodovodné
zariadenia výchovné
zariadenia vzduchotechnické
zariadenia zabezpečovacie
zariadenia zdravotnícke
zariadenia zdvíhacie
zariadenie
zariadenie bytové
zariaďovanie
zariaďovanie akvária
zariaďovanie bytu
zariaďovanie domácnosti
zariadrnia strojové
zármutok
Žarnovica
zárodky choroboplodné
žarty
Žáry, Štefan
zásady
zásady etické
zásady pedagogické
záškoláctvo
záškrt
zásoba slovná
zásobárne
zásobníky
zásobovanie
zásobovanie energiou elektrickou
zásobovanie vodou
zásoby
zásoby energie
zásoby nerastných surovín
zásoby vôd
zástavba vidiecka
zástavy
zásteny
zásuvky
zásypy
záťaž fyzická
záťaž pracovná
záťaž psychická
záťaž radiačná
zaťaženie
zaťaženie stavieb
zaťažovanie prevádzkové
zatepľovanie
zátišia
zatmenie Mesiaca
zatmenie Slnka
Zátopek, Emil
Zátopek, Emil-bežec
záu
záujem
záujem verejný
zaujímavosti
zaujímavosti technické
zaujímavosti z prírody
zaujímavosti zemepisné
záujmy
záujmy hospodárske
záujmy mládeže
zaváranie
závažia
závesy
závierka účtovná
závislosť
závislosť alkoholová
závislosť citová
závislosť drogová
závislosť kultová
závislosť lieková
závislosť na diétach
závislosť na hladovaní
závislosť na internete
závislosť na jedle
závislosť na sexe
závislosť na športe
závislosť od cukru
závislosť od práce
závislosť od sexu
závislosti
závislosti nelátkové
závislosti technologické
závisť
závity
zavlažovanie
závodisko
závody
závraty
zážitky
zážitky autobiografické
zážitky duchovné
zážitky estetické
zážitky osobné
zážitky poľovnícke
zážitky skutočné
zážitky umelecké
zážitky zverolekára
záznam
záznam magnetický
záznam zvukový
záznamy
záznamy EKG
záznamy identifikačné
zázraky
Zázrivá
zázvor
zbehovia
zber
zber dát
zber hornín
zber húb
zber minerálov
zber odpadu
zber rastlín
zber rastlín liečivých
zber separovaný
zber úrody
zber zeleniny
zberatelia
zberateľstvo
zbierka
zbierka príkladov
zbierka úloh
zbierky
zbierky básní
zbierky dokumentov
zbierky meteoritov
zbierky muzejné
zbierky obrazov
zbierky poviedok
zbierky právnické
zbierky úloh
zbierky známok
zbíjačky
Žbirka, Miro (21.10.1952)
zbohatlíci
zbojníci
zbor diplomatický
zbor policajný
zbor požiarny
zborníky
zborníky historické
zborníky literárne
zborníky príspevkov
zborníky vlastivedné
zborníky z konferencií
zborníky zo seminárov
zbory spevácke
zbrane
zbrane atomové
zbrane bakteriologické
zbrane biologické
zbrane chemické
zbrane chladné
zbrane delostrelecké
zbrane ekologické
zbrane elektromagnetické
zbrane historické
zbrane hromadného ničenia
zbrane inteligentné
zbrane jadrové
zbrane kognitívne
zbrane mechanické
zbrane meteorologické
zbrane nukleárne
zbrane poľovnícke
zbrane praveké
zbrane rádiologické
zbrane ručné strelné
zbrane sečné
zbrane SS
zbrane staroveké
zbrane stredoveké
zbrane strelné
zbrane tajné
zbrane tyčové
zbrane útočné špeciálne
zbrane vrhacie
zbrane vzduchové
zbroj
zbrojárstvo
zbrojárstvo umelecké
zbrojenie
zbrojenie jadrové
zbrojnica
zbrojnice
Zbruž, Kamil
zdanenie
zdaňovanie
Žďár nad Sázavou
Ždiar
Zdislava
zdobenie
zdobenie plachiet
zdravie
zdravie duševné
zdravie finančné
zdravie fyzické
zdravie psov
zdravie psychické
zdravotníci
zdravotníctvo
zdravotníctvo americké
zdravotníctvo kapitalistické
zdravotníctvo školské
zdravotníctvo socialistické
zdravoveda
zdroj výživy
zdroje
zdroje alternatívne
zdroje druhotné energetické
zdroje energetické
zdroje energie
zdroje energie obnoviteľné
zdroje finančné
zdroje finančné alternatívne cudzie
zdroje informačné
zdroje investičné
zdroje lesné
zdroje ľudské
zdroje obnoviteľné
zdroje personálne
zdroje potravinové
zdroje prírodné
zdroje rastu ekonomického
zdroje rizika
zdroje súkromné
zdroje surovinové
zdroje svetelné
zdroje tepla
zdroje vodné
zdroje žiarenia
zdroje života
zdroje znečistené
združenia obchodné
združenia občianske
združovanie podnikov
zdržanlivosť
ZDŠ
zdviháky
zdvorilosť
Zechenter-Laskomerský, Gustáv Kazimír-(1824-1908)
žehlenie
žehličky
zeleň
Zelenaj, Gabriel 26.11.1922 -6.8.2003
Zelenay, Gabo
Zelenay, Rudolf
zelenina
zelenina listová
zelenina morská
zeleninárstvo
železnica konská
železnica lesná
železnice
železnice banské
železnice modelové
železnice podzemné
železnice svetové
železo
železo technické
železobetón
Želibská,Mária slovenská umelkyňa
Želibský, Ján slovenský výtvarník
Želiezovce
Zelinová, Hana
Zem
zem spustošená
Zeman, Karel
Zeman, Miloš
zemepis
zemepis energetický
zemepis fyzický
zemepis fyzikálny
zemepis geologický
zemepis hospodársky
zemepis jazykový
zemepis krajín Ameriky
zemepis krajín Európy
zemepis rastlinstva
zemepis svetový
zemetrasenie
zemiaky
Zemianske Kostoľany
zeminy
zeminy nekohézne
zeminy vzácne
zeminy záhradnícke
Zemplín
zen - buddhizmus
žena
žena moderná
žena zamestnaná
žena zrelá
ženšen
Ženský zákon, dielo
ženstvo posvätné
ženy
ženy biblické
ženy emancipované
ženy islamské
ženy nebezpečné
ženy nezodpovedné
ženy opustené
ženy osamelé
ženy prievidzské
ženy slávne
ženy slovenské
ženy tehotné
ženy týrané
ženy úspešné
ženy veriace
ženy vo väzení
zeolity
Zeppelin, Ferdinand von
žeriavy
žerucha
Zetkinová, Klára (1859-1933)
Zguriška, Zuzka (1900 - 1984)
zi
žiaci
žiaci hendikepovaní
žiadosti
Žiadosti slovenského národa
žiak
žiaľ
Žiar
Žiar nad Hronom
žiara polárna
žiarenie
žiarenie alfa
žiarenie beta
žiarenie elektromagnetické
žiarenie gama
žiarenie geopatogénne
žiarenie infračervené
žiarenie ionizujúce
žiarenie jadrové
žiarenie kozmické
žiarenie mimozemské
žiarenie neutronové
žiarenie optické
žiarenie rádioaktívne
žiarenie rontgenové
žiarenie slnečné
žiarenie ultrafialové
žiarenie v priemysle
žiarenie v zdravotníctve
žiarivky
žiarlivosť
žiarlivosť súrodenecká
žiarovisko
žiarovky
Žiarska kotlina
Židia
židia slovenskí
židovstvo
žieraviny
Žigmund Luxemburský
žíhanie
Žilina
Žilinčanová, Viera
žily
žily krčové
zima nukleárna
Zimbabwe
zimnica žltá
zimovanie
Žingor, Viliam-(veliteľ partizánsky, 1912-1950)
zinok
žirafovité
zisk
získavanie pracovníkov
získavanie priateľov
získavanie zamestnancov
Zita(1892-1989)princezná Bourbonsko-parmská-cisárovna
Žitný ostrov
živá-neživá
Živena
živice
živiny
živnosť
živnosti
živočíchy
živočíchy chránené
živočíchy jedovaté
živočíchy morské
živočíchy nebezpečné
živočíchy ohrozené
živočíchy skamenelé
živočíchy suchozemské
živočíchy vodné
živočíchy vyhynuté
živočíšstvo
život
život "reálny"
život akrobatov
život aktívny
život arabov
život bez závislosti
život bohémsky
život budúci
život cigáňov
život citový
život duchovný
život duševný
život farmársky
život herecký
život hviezd
život Indiánov
život intímny
život Judáša
život kresťanský
život Krista
život kultúrny
život literárny
život lovcov
život ľudu
život mestský
život mimozemský
život minulý
život morský
život mystický
život na farme
život na mori
život pirátov
život po smrti
život po živote
život pohlavný
život politický
život posmrtný
život povojnový
život pozitívny
život pred narodením
život pred životom
život profesionálny
život rehoľný
život rodinný
život s postihnutými
život s rakovinou
život sexuálny
život slobodný
život so zvieratami
život sociálny
život spoločenský
život súkromný
život tulácky
život umelý
život úspešný
život v prírode
život večný
život verejný
život vo vesmíre
život vyhynutý
život zvierat
životnosť
životnosť kovov
životnosť plastov
životopisy
životopisy filozofov
životopisy hercov
životopisy humoristov
životopisy kňazov
životopisy mysliteľov
životopisy panovníkov
životopisy politikov
životopisy spevákov
životopisy spisovateľov
životopisy športovcov
životopisy svätých
životopisy výtvarníkov
životospráva
životospráva športovca
životy filozofov
životy lekárov
životy mužov
životy slávnych
životy svätých
zjavenia
zjavenie
zjazd slovanský/1848/
Zjazd XV.( 1976)
zjazd-športová disciplína
zjazdy
zjednotenie
zjednotenie Nemecka
zlatá horúčka
Zlatá prievidzská cesta
Zlaté Moravce
zlatníctvo
zlato
zlatokopi
zlatokopky
zlatotepectvo
zľavy
žľaza podžalúdková
žľaza štítna
žľazy
žľazy mliečne
žľazy s vnútornou sekréciou
žlč
žlčník
zlepšovateľstvo
zliatiny
zlievanie
zlievarenstvo
zlo
zločin
zločin medzinárodný
zločin organizovaný
zločin politický
zločinci
zločinci nacistickí
zločinci vojnoví
zločinci vojnoví japonskí
zločinec vojnový
zločinnosť
zločiny
zločiny imperialistické
zločiny komunistické
zločiny sexuálne
zločiny vojnové
zlomeniny
zlomeniny zubov
zlomky
zlomy/geolog./
zlosť
zloženie
zloženie chemické
zloženie hviezd
zloženie krmív
zloženie meteoritov
zloženie minerálov
zloženie organizmov
zloženie potravy
zloženie vody
zložky polície
zlozvyky
zlozvyky podnikateľské
žltá zimnica
žltačka
zlúčeniny
zlúčeniny anorganické
zlúčeniny chemické
zlúčeniny heterocyklické
zlúčeniny organické
zlyhanie sociálne
zmäkčovače
zmäkčovanie vody
zmenky
zmennosť
zmeny
zmeny klimatické
zmeny kožné
zmeny mena
zmeny pohlaví
zmeny politické
zmeny posmrtné
zmeny povahové
zmeny pozitívne
zmeny psychické
zmeny spoločenské
zmesi chladiace
zmesi nemrznúce
Zmeták, Ernest
zmiznutia záhadné
zmluva varšavská
zmluva versaillská r.1919
zmluvy
zmluvy o bezpečnosti
zmluvy obchodné
zmluvy poistné
zmluvy spotrebiteľské
zmrazovanie
zmrazovanie
zmrazovanie potravín
zmrzliny
zmysel bytia
zmysel pre povinnosť
zmysel šiesty
zmysel života
zmyselnosť
zmysly
zmysly zvierat
značenie hydiny
značka ochranná
značky
značky banské
značky chemické
značky dopravné
značky elektrotechnické
značky kamenárske
značky vozidiel
znaky
znaky cechové
znaky grafické
znaky jazykové
znaky lietadiel
znaky matematické
znaky štátne
znaky ústavy
znalci
znamenia
znamenia indiánske
znamenia mesačné
znamenia na dlani
znamenia tajomné
znamenia zvieratníka
znamienka kožné
znamienka materské
známky
známky ochranné
známky poštové
znárodnenie
znásilnenie
znečistenie
znečistenie ovzdušia
znečistenie pôdy
znečistenie textilu
znečistenie vody
znecitlivenie chemické
zneškodňovanie odpadu
zneužívanie
zneužívanie detí
zneužívanie organizované
zneužívanie pohlavné
zneužívanie psychické
zneužívanie sexuálne
Zniev
zníženie
znovupoznanie
znovuzrodenie
Zobor
žobráci
žobranie
zobrazenie
zobrazenie grafické
zobrazovanie
zobrazovanie perspektívne
Zoch, Ivan Branislav-(1843-1921)
zodpovednosť
zodpovednosť morálna
zodpovednosť motoristov
zodpovednosť právna
zodpovednosť sociálna
zodpovednosť spoločenská
zodpovednosť trestná
zodpovednosť za škodu
ZOH 2002
Zola, Emile
Zombie
zóny
zóny dráždivé
zóny energetické
zóny erogénne
zóny geopatogénne
zóny hospodárske
zóny pešie
zóny reflexné
zóny tela
ZOO
zoogeografia
zoohygiena
zoológia
zoológia lesnícka
zoológia poľnohospodárska
zoológia systematická
zoonózy
zoopaleontológia
zooplanktón
zootechnika všeobecná
Zora, časopis
Zoroaster(asi 6.st.pr.n.l.)nábož.a sociálny reformátor v starom Iráne
zoroastrizmus
zosilňovače
zosilovače
zosilovače integrované
zosilovače operačné
zošity
zošity pracovné
zoskoky
zoskupenie európske
zostavovanie
zostavy
zostavy cvičení
zosuv pôdy v Handlovej
zosuvy
zotavovne
zoznam abecedný
zoznamy
zrada
zrak
žraloky
zranenia
zrazeniny
zrazeniny krvné
zrážky
zriadeni
zriadenia obecné
zriadenie obecné
zriadenie spoločenské
zriadenie štátne
zriadenie štátne rímske
zriadenie vojenské
zriaďovanie
zrkadlenie
zrná
zrno
zrod
zrod detektívky
zrodenie
zruby
zrúcaniny
zručnosť
zručnosť kognitívna
zručnosť pracovná
zručnosť učebná
zrudnenie zlatonosné
zrudňovanie
zrušenie
Zrzavý, Jan (1890-1997)
ZŠ Krššáková Handlová
ZŠ Školská Handlová
ZSSR
Zúbek,Ľudo
zuby
zúčtovanie dane
Žukov,Georgij Konstantinovič-1896-1974
žula
zumba
žumpy
Zupka,František odborár
župy(hist.)
Zůrich
žurnalisti
žurnalistika
žurnalistika internetová
ZUŠ
ZUŠ Handlová
zužitkovanie húb
zváranie
zváranie atómové
zváranie difúzne
zváranie elektrickým oblúkom
zváranie impulzné
zváranie kovov
zvaranie laserom
zváranie lúčom
zváranie odporové
zváranie plameňom
zváranie trením
zváranie ultrazvukom
Zvarík, František
zvary
zväzky mimomanželské
zväzy odborové
zver poľovná
zveráky
zverina
zvesti
zvetraliny
zvetrávanie/geolog./
zvieratá
zvieratá bájne
zvieratá cirkusové
zvieratá cudzokrajné
zvieratá divé
zvieratá domáce
zvieratá hospodárske
zvieratá kožušinové
zvieratá laboratórne
zvieratá lesné
zvieratá lovné
zvieratá mäsožravé
zvieratá morské
zvieratá nadprirodzené
zvieratá nočné
zvieratá ohrozené
zvieratá praveké
zvieratá ťažné
zvieratá teráriové
zvieratá v zajatí
zvieratá vodné
zvieratá vyhynuté
zvieratá vzácne
zvieratá zvláštne
zvieratká plyšové
zvieratník
zvitky od Mŕtveho mora
zvitky pergamenové
zvládanie útokov slovných
zvliekanie
Zvolen
zvrchovanosť 17.7.1992
zvuk
zvukomery
zvuky
zvyk
zvyky
zvyky čínske
zvyky ľudové
zvyky medzinárodné
zvyky pltnícke
zvyky slovanské
zvyky svadobné
zvyky turecké
zvyky vianočné
zvyšovanie kvalifikácie
Zweig, Stefan-(spisovateľ rakúsky, 1881-1942)

[A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z |]
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ