Autor Hedvika Vilgusová
Počet nájdených titulov : 5
1. Rozprávky z Tisíc a jednej noci / Felix Tauer prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
2. Rozprávky Boženy Němcovej / Božena Němcová , Margita Príbusová prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
3. O múdrej princeznej a iné rozprávky / Božena Němcová , Ľubica Kepštová prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
4. Princezná so zlatou hviezdou na čele / Jarmila Slováková prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
5. Rozprávky z Tisíc a jednej noci / Felix Tauer prel., Hedvika Vilgusová ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ