Autor Pavol Országh Hviezdoslav
Počet nájdených titulov : 40
1. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav , Mária Medvecká ilustr.
2. Výber z diela / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
3. Odkazy / Pavol Országh Hviezdoslav
4. Lýra / Pavol Országh Hviezdoslav
5. Rozličné básne / Pavol Országh Hviezdoslav
6. Básnické dielo / Pavol Országh Hviezdoslav
7. Krvavé sonety / Pavol Országh Hviezdoslav , Emil Makovický ilustr.
8. Prechádzky jarom. Prechádzky letom / Pavol Országh Hviezdoslav
9. Gábor Vlkolinsky / Pavol Országh Hviezdoslav
10. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
11. Hviezdoslavova neznáma báseň / Pavol Országh Hviezdoslav
12. Výber z diela / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
13. Kratšia epika / Pavol Országh Hviezdoslav
14. Básnické prvotiny / Pavol Országh Hviezdoslav
15. Básnické zrenie / Pavol Országh Hviezdoslav
16. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
17. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
18. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
19. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
20. Slovenský Prometej / Pavol Országh Hviezdoslav
21. Hviezdoslav III / Pavol Országh Hviezdoslav
22. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
23. Dozvuky / Pavol Országh Hviezdoslav
24. Oddiel epický / Pavol Országh Hviezdoslav
25. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav , Oto Lupták ilustr.
26. Hviezdoslav deom / Pavol Országh Hviezdoslav , Dušan Kallay ilustr., Vojtech Mihálik vybr.
27. Zlaté klasy zeme / Pavol Országh Hviezdoslav , Ferdinand Hložník ilustr.
28. Básne biblické / Pavol Országh Hviezdoslav , Stanislav Šmatlák zost.
29. Žalmy a hymny / Pavol Országh Hviezdoslav
30. Hviezdoslav vo výbere a interpretácii Vojtecha Mihálika / Pavol Országh Hviezdoslav , Vojtech Mihálik vybr.
31. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav
32. Odkazy / Pavol Országh Hviezdoslav
33. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
34. Výber z diela / Pavol Országh Hviezdoslav , Martin Benka ilustr.
35. Oráč a kosec / Pavol Országh Hviezdoslav
36. Hviezdoslav IV / Pavol Országh Hviezdoslav , Stanislav Šmatlák zost.
37. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
38. Ežo Vlkolinský / Pavol Országh Hviezdoslav , Oto Lupták ilustr.
39. Z básní / Pavol Országh Hviezdoslav
40. Hájnikova žena / Pavol Országh Hviezdoslav
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ