Autor Ladislav Vančo
Počet nájdených titulov : 4
1. Pozdrav pionierom / Elena Čepčeková , Ladislav Vančo ilustr.
2. Chveješ sa vánkom z môjho plameňa / Ján Kostra , Ladislav Vančo ilustr.
3. Orchester dobrej nádeje / Ladislav Vančo ilustr., Milan Tokár zost., Orcheste zahl.
4. Bosá láska / Kamil Peteraj , Ladislav Vančo ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ