Autor Gašpar Vanek
Počet nájdených titulov : 4
1. Pestujeme vinič / Ján Braun , Gašpar Vanek
2. Atlas chorôb a škodcov ovocných drevín a viniča / Vladimír Zacha , Gašpar Vanek , Jiřina Nováková
3. Hnojenie / Zlatica Vaneková , Gašpar Vanek
4. Ochrana rastlín / Andrej Hurňák , Eva Braunová prel., Jiří Malý ilustr., Andrej Hurňák ilustr., Gašpar Vanek ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ