Autor Zlatica Hlaváčová
Počet nájdených titulov : 23
1. Tajná sestra / Hana Suchá , Zlatica Hlaváčová ilustr.
2. Pastviny modrého žeriava / Hesba Fay Brinsmead , Elena Dzurillová prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
3. Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej / Marína Čeretková-Gállová , Zlatica Hlaváčová ilustr.
4. Milión a jeden deň prázdnin. Gum-gam / Jevgenij Serafimovič Veltistov , Milan Tokár prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
5. Indiáni z Vetrova / Markéta Zinnerová , Mária Števková prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
6. Madlenka / Viera Handzová , Zlatica Hlaváčová ilustr.
7. Doska na kolesách / Zlatica Hlaváčová ilustr., Oľga Feldeková zost.
8. Mariannina odplata / Suzanne Pairault , Mária Gálová prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
9. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
10. Čierna Julka / Gustaw Morcinek , Ružena Jamrichová prel., Zlatica Hlaváčová ilustr., Zlatica Hlaváčová ilustr.
11. Čierna Julka / Gustaw Morcinek , Ružena Jamrichová prel., Zlatica Hlaváčová ilustr., Zlatica Hlaváčová ilustr.
12. Trinásťroční / Sergej Ivanov , Naďa Huščová prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
13. Bobria stopa / Bernd Wolff , Ivan Cvrkal prel., Milan Žitný prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
14. Princ a škovránok / Valja Stýblová , Darina Šimečková prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
15. Magnólie zhasínajú / Dezider Banga , Zlatica Hlaváčová ilustr.
16. Verná lutna / Jan Kochanowski , Marián Kováčik prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
17. Nesmelo sa teším / Elena Krššáková , Zlatica Hlaváčová ilustr.
18. Pokoj zemi tejto / Emil Boleslav Lukáč , Zlatica Hlaváčová ilustr.
19. Nepokoj v krajine / František Lipka prel., Štefan Moravčík prel., Emil Horák prel., Zlatica Hlaváčová ilustr., Nepoko zahl.
20. Nad horou deň / Milan Pišút , Zlatica Hlaváčová ilustr.
21. 111 slovenských sonetov / Zlatica Hlaváčová ilustr., Viliam Turčány zost., 111 slovenskýc zahl.
22. Synovia Veľkej Medvedice / Liselotte Welskopf-Henrich , Ľudovít Petraško prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
23. Moja sestrička Margarétka / Alice Vieirová , Ladislav Franek prel., Zlatica Hlaváčová ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ