Autor Mária Pálfyová
Počet nájdených titulov : 3
1. U pravekých lovcov / Josef Augusta , Mária Pálfyová prel., Zdeněk Burian ilustr.
2. Metodická príručka k prírodopisu pre 6. ročník ZŠ / Alžbeta Korábová prel., Mária Pálfyová prel.
3. Biológia pre 2. ročník gymnázia / Vladimír Ferák prel., Mária Pálfyová prel., Biológi zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ