Autor Ján Valach
Počet nájdených titulov : 13
1. Spálenisko / Joan Lingardová , Magdaléna Príbusová prel., Ján Valach ilustr.
2. Tábor pri tajnej jaskyni / Branko Čopič , Peter Čačko prel., Ján Valach ilustr.
3. Pekná pani v Bielom dome / Gyula Hernádi , Ján Konôpka prel., Ján Valach ilustr.
4. Peháčik / Arkadij Mlodik , Libuša Hrabovská prel., Ján Valach ilustr.
5. Alina Orságová / Ladislav Nádaši Jégé , Ján Valach ilustr.
6. Plavčík zo Santa Maríe / Friedrich Feld , Štefan Teren prel., Ján Valach ilustr.
7. Nový domov / Joan Lingard , Danica Hollá prel., Ján Valach ilustr.
8. Ostrov pokladov / Robert Louis Stevenson , Peter Ždán ilustr., Ján Valach ilustr.
9. Sonáta mesačného svitu / Jannis Ritsos , Vladimír Reisel prel., Miroslav Válek prel., Růžena Dostálová prel., Ján Valach ilustr.
10. Dvor / Štefan Strážay , Ján Valach ilustr.
11. Piesne / Viliam Turčány , Ján Valach ilustr.
12. Básne / Miroslav Válek , Ján Valach ilustr.
13. Ostrov pokladov / Robert Louis Stevenson , Peter Ždán ilustr., Ján Valach ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ