Autor Marta Vartíková
Počet nájdených titulov : 4
1. Zjazdy Komunistickej strany Československa / Marta Vartíková
2. Dejiny Slovenska slovom i obrazom II / Jozef Butvin , Bohumír Kostický , Marta Vartíková
3. František Zupka / Marta Vartíková
4. Historické zjazdy KSČ / Marta Vartíková
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ