Autor Ladislav Rosenberg
Počet nájdených titulov : 6
1. Ako na to - e-mail žahko a rýchlo / Mark Wallace , Philippa Wingate , Ladislav Rosenberg prel., Christyan Fox ilustr.
2. Ako na to - Počítač žahko a rýchlo / Susan Meredith , Ladislav Rosenberg prel., Maria Pearson ilustr., Howard Allman fotogr.
3. Počítačová grafika a animácia / Asha Kalbag , Ladislav Rosenberg prel., Russell Punter ilustr., Michael Wheatley ilustr., Merrick Brewer ilustr.
4. Windows 98 / Anna Milbourne , Ladislav Rosenberg prel., Christyan Fox ilustr.
5. E-mail / Mark Wallace , Philippa Wingate , Ladislav Rosenberg prel., Christyan Fox ilustr.
6. Word 2000 / Rebeca Gilpin , Ladislav Rosenberg prel., Emma Dodd ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ