Autor Jozef Marušiak
Počet nájdených titulov : 23
1. Bolek a Lolek / Andrzej Niedzwiedz , Jozef Marušiak prel., Waldemar Kasta ilustr., Wieslaw Zieba ilustr.
2. Bolek a Lolek / Ludwik Cichy , Jozef Marušiak prel., Waldemar Kasta ilustr., Wieslaw Zieba ilustr.
3. Rexo / Jozef Marušiak prel., Rex zahl., Anna Sójka texty
4. Rexo / Jozef Marušiak prel., Rex zahl., Anna Sójka texty
5. Kňažná Ligovská / Michail Jurievič Lermontov , Zora Jesenská prel., Milan Rúfus prel., Jozef Marušiak prel.
Hrdina našich čias.Maškarný ples.
6. Adresát neznámy / Barbara Gordonová , Jozef Marušiak prel., Jozef Cesnak ilustr.
7. Čo rozprávajú proroci / Zenon Kosidowski , Jozef Marušiak prel.
8. Hlavné problémy a smery filozofie / Zdzislaw Cackowski , Jozef Marušiak prel.
9. Čierne okná / Stanislav Kowalewski , Jozef Marušiak prel., Blanka Votavová ilustr.
10. Bodamské jazero / Stanislaw Dygat , Jozef Marušiak prel.
11. Mytológia / Jan Parandowski , Jozef Marušiak prel.
12. Rekviem pre ústnu harmoniku / En Vetemaa , Jozef Marušiak prel.
13. Čo rozprávali proroci / Zenon Kosidowski , Jozef Marušiak prel.
14. Dejiny estetiky I / Wladyslaw Tatarkiewicz , Jozef Marušiak prel.
15. Mladícky román / Valentín Petrovič Katajev , Jozef Marušiak prel.
16. Miláčik / Zygmunt Wójcik , Štefan Drug prel., Jozef Marušiak prel.
17. Orlie hniezdo / Jozef Marušiak prel., Zbigniew Rychlicki ilustr.
18. Dejiny estetiky II / Wladyslaw Tatarkiewicz , Jozef Marušiak prel., Viliam Turčány prel.
19. Kameň na kameni / Wieslaw Myšliwski , Jozef Marušiak prel.
20. A znovu vábivá Kanada / Arkady Fiedler , Jozef Marušiak prel.
21. Život Alexandra Puškina / Boris S. Mejlach , Jozef Marušiak prel.
22. Lokomotíva / Julian Tuwim , Miroslav Válek prel., Jozef Marušiak prel.
23. Bikini / Janusz L. Wisniewski , Jozef Marušiak prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ