Autor Péter Zsoldos
Počet nájdených titulov : 2
1. Viking sa vráti / Péter Zsoldos , Mária V. Bareková prel., Juraj Deák ilustr.
2. Oheň v diažke / Péter Zsoldos , Fridrich Hlava prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ