Autor Konštantín Viktorín
Počet nájdených titulov : 2
1. Praktické výpočty z elektrotechniky rádiotechniky a televízie / Karol Ondrejička , Konštantín Viktorín
2. Elektronické počítacie stroje / F. L. Westwater , Gustáv Prokeš prel., Konštantín Viktorín prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ