Autor Vladimír Machaj
Počet nájdených titulov : 54
1. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr., Vladimír Machaj ilustr.
2. Huráreň / Ľudmila Hevesiová , Vladimír Machaj ilustr.
3. Medzi zvieratkami v lese / Vladimír Machaj ilustr., Medz zahl.
4. O sliepočke a kohútikovi / Marie Majerová , Mária Haštová prel., Vladimír Machaj ilustr.
5. Macko Lacko / Jozef Pavlovič , Vladimír Machaj ilustr.
6. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr., Vladimír Machaj ilustr.
7. Kniha džunglí / Rudyard Kipling , Ada Kuzmány-Bruothová prel., Vladimír Machaj ilustr.
8. Neodovzdaný odkaz / Zlatko Klátik , Vladimír Machaj ilustr.
9. Dva dni v Chujave / Jonáš Záborský , Vladimír Machaj ilustr.
Typická didaktická próza rozdelená na dve častí Deň škaredý a Deň pekný. Panslavistický farár, Jurát, Hlovík.....
10. Dva roky prázdnin / Jules Verne , Peter Ždán prel., Vladimír Machaj ilustr.
11. Rozprávky uja Rémusa / Chandler Joel Harris , Elena Chmelová prel., Vladimír Machaj ilustr.
12. Budú z nás generáli / Bulat Okudžava , Marta Lesná prel., Vladimír Machaj ilustr.
13. Kočovníci severu / James Oliver Curwood , Štefan Kýška prel., Vladimír Machaj ilustr.
14. Zakopaný meč / Jozef Cíger Hronský , Vladimír Machaj ilustr.
Pre čitateľov od 9 rokov.
15. Kráľ Artuš a jeho družina / Elena Chmelová , Vladimír Machaj ilustr.
16. Ako putoval život po svete / Mária Kosová prel., Vladimír Machaj ilustr.
17. U'stna harmonika / Nicuta Tánase , Milota Šidlová prel., Vladimír Machaj ilustr.
18. Chalúpka strýčka Toma / Harriet Stowe-Beecher , Miloš Ruppeldt prel., Vladimír Machaj ilustr.
Na postave černocha Toma zobrazuje kniha ťažký osud černochov pred ich oslobodením.
19. Slovenské báje / Vladimír Machaj ilustr.
Pre čitateľov Pre čitateľov od 9 rokov.
20. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr.
21. O Blažejovi, čo sa nebál / Rudo Moric , Vladimír Machaj ilustr.
22. Kniha džunglí / Rudyard Kipling , Ada Kuzmányová-Bruothová prel., Vladimír Machaj ilustr.
23. Kuriatko a obláčik / Jozef Pavlovič , Vladimír Machaj ilustr.
24. Čimčirinček a chlapci / Rudolf Těsnohlídek , Jana Šimulčíková prel., Vladimír Machaj ilustr.
25. Mechúrik Koščúrik s kamatátmi / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
26. Ríša Slnka / Nikolaj Smirnov , Oľga Baginová prel., Vladimír Machaj ilustr.
27. Zlato a slovo / Ľudo Zúbek , Vladimír Machaj ilustr.
28. Jerry a Michael z Ostrovov / Jack London , Draga Christovová prel., Vladimír Machaj ilustr.
29. Jánošíkova slza / Ladislav Ťažký , Vladimír Machaj ilustr.
30. Ohnivý tátoš / Nataša Ďurinová-Pavuľaková prel., Vladimír Machaj ilustr.
31. Hosť majstra Čerta / Ladislav Ťažký , Vladimír Machaj ilustr.
32. Klásky z veršov a rozprávok pre najmenších / Ján Andel , Vladimír Machaj ilustr.
33. Košíček / Jozef Pavlovič , Vladimír Machaj ilustr.
34. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr.
35. Kočovníci severu / James Oliver Curwood , Štefan Kýška prel., Vladimír Machaj ilustr.
36. Hajdúchovo dobrodružstvo / Tibor Fehér , Jozef Petro prel., Vladimír Machaj ilustr.
37. Z košíčka / Jozef Pavlovič , Vladimír Machaj ilustr.
38. Lupienky z jabloní / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
39. Hojdalička, hojda / Mária Rázusová-Martáková , Vladimír Machaj ilustr., Lýdia Kyseľová doslov
40. Zlatovlasý rytier alebo kráľovič Neviemnič, neznámy viťaz v boji / Peter Glocko , Vladimír Machaj ilustr.
41. Malý Bizón / Arkady Fiedler , Ružena Jamrichová prel., Vladimír Machaj ilustr.
42. Kniha džunglí / Rudyard Kipling , Ada Kuzmányová-Bruothová prel., Vladimír Machaj ilustr.
43. Dva dni v Chujave / Jonáš Záborský , Vladimír Machaj ilustr.
Typická didaktická próza rozdelená na dve častí Deň škaredý a Deň pekný. Panslavistický farár, Jurát, Hlovík......
44. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr., Vladimír Machaj ilustr.
45. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr., Vladimír Machaj ilustr.
46. Jakubko / Hana Zelinová , Vladimír Machaj ilustr.
47. Dva roky prázdnin / Jules Verne , Peter Ždán prel., Vladimír Machaj ilustr.
48. Kniha džunglí / Rudyard Kipling , Ada Kuzmány-Bruothová prel., Vladimír Machaj ilustr.
49. Mechúrik Koščúrik s kamarátmi / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
50. Pani Branicová / Jules Verne , Peter Ždán prel., Vladimír Machaj ilustr.
51. Kniha rozprávok / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
52. Rybka so zlatou korunkou / Rudo Moric , Vladimír Machaj ilustr.
53. Mačací kráľ / Ján Beňo , Vladimír Machaj ilustr.
54. Čižmičky / Pavla Kováčová , Vladimír Machaj ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ