Autor Anna Kachaňáková
Počet nájdených titulov : 3
1. Personálny manažment / Anna Kachaňáková , Ožga Nachtmannová , Zuzana Joniaková
2. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
3. Personálny manažment / Anna Kachaňáková
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ