Autor Jan Birck
Počet nájdených titulov : 3
1. Julo Stonožka / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr.
1. Leon.Superdriblér 2. Félix.Uragán 3. Vanesa.Nebojácna
2. Denis Stíhačka / Joachim Masannek , Eva Smolíková prel., Jan Birck ilustr.
3. Vanesa Nebojácna / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr.
1.Leon.Superdriblér 2.Félix.Uragán 4. Julo.Stonožka
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ