Autor Michael Wheatley
Počet nájdených titulov : 1
1. Počítačová grafika a animácia / Asha Kalbag , Ladislav Rosenberg prel., Russell Punter ilustr., Michael Wheatley ilustr., Merrick Brewer ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ