Autor Eva Tokáriková
Počet nájdených titulov : 4
1. Molekuly / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Eva Tokáriková prel.
2. Elektróny / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
3. Fyzikálne telesá / L. D. Landau , A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
4. Fotóny a jadrá / A. I. Kitajgorodskij , Ján Chrapan prel., Eva Tokáriková prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ