Autor Michail Borisovič Chrapčenko
Počet nájdených titulov : 2
1. Umelecká tvorba, skutočnos, človek / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
2. Horizonty umeleckého obrazu / Michail Borisovič Chrapčenko , Viktória Slobodníková prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ