Autor Johannes von Buttlar
Počet nájdených titulov : 15
1. Časový skok / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
Autor sa zaoberá otázkou, či to, čo vidíme a prežívame, je sen, klam, alebo skutočnosť.
2. Fenomén UFO / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
3. Dračie cesty / Johannes von Buttlar , Alojz Keníž prel.
4. Adamova planéta / Johannes von Buttlar , Rudolf Tandlmajer prel.
5. Boh nehrá v kocky / Johannes von Buttlar
6. Strážcovia raja / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
7. Nový raj / Johannes von Buttlar , Dagmar Mehešová prel.
8. Metuzalémská formule / Johannes von Buttlar , Marcela Freiová prel.
9. Supernova / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
10. Mimo prostor a čas / Johannes von Buttlar , Olga Jeřábková prel.
11. Mimozemšťania z Roswellu / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
12. Buttlarova správa / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
13. Život na Marse / Johannes von Buttlar , Alojz Keníž prel.
14. Časový zlom / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
15. Matuzalemský vzorec / Johannes von Buttlar , Zuzana Kramplová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ