Autor Jela Mlčochová
Počet nájdených titulov : 25
1. Stratený egyptský poklad / Jela Mlčochová
2. Jazero / Jela Mlčochová
3. Klebetnica / Jela Mlčochová
4. Adrianin prvý prípad / Jela Mlčochová , Ružena Danayová ilustr.
5. Príbeh Svornej sedmy / Jaroslav Foglar , Jela Mlčochová prel., Peter Žúrek ilustr.
6. Prístav volá / Jaroslav Foglar , Jela Mlčochová prel., Martin Jarábek ilustr.
7. Tancuj! / Anne-Marie Pol , Jela Mlčochová prel.
2.Moja vožba 3.Prvé vystúpenie 4. Znova na javisku 5.Chlapec odinakiaž
8. Tancuj! / Anne-Marie Pol , Jela Mlčochová prel.
1.Nina 3.Prvé vystúpenie 4. Znova na javisku 5. Chlapec odinakiaž
9. Kapitán Nemo / J.M. Troska , Jela Mlčochová prel., Karel Soukup ilustr.
10. Kapitán Nemo / J.M. Troska , Jela Mlčochová prel., Karel Soukup ilustr.
11. Anekdoty spod lavice / Václav Richter , Jela Mlčochová prel., Igor Danay ilustr.
12. O Konrádovi, ktorý písal nosom / Miloš Macourek , Jela Mlčochová prel., Dušan Polakovič ilustr.
13. Tancuj! / Anne - Marie Pol , Jela Mlčochová prel.
1.Nina 2.Moja vožba 3.Prvé vystúpenie 5. Chlapec odinakiaž
14. Tancuj! / Anne - Marie Pol , Jela Mlčochová prel.
1.Nina 2.Moja vožba 4.Znova na javisku 5.Chlapec odinakiaž
15. Hry na prázdniny / Jela Mlčochová prel., Hr zahl.
16. Do sedla! / Christine Féret-Fleury , Genevieve Lecourtier , Jela Mlčochová prel.
2. Za každú cenu 3. Nočný jazdec
17. Do sedla! / Christine Féret-Fleury , Genevieve Lecourtier , Jela Mlčochová prel.
1. Žriebä z Garrigues 2. Za každú cenu
18. Do sedla! / Christine Féret-Fleury , Genevieve Lecourtier , Jela Mlčochová prel.
1. Žriebä z Garrigues 3. Nočný jazdec
19. Deň, keď som vyrástla / Sarah Jacquet , Jela Mlčochová prel.
20. Nočná gazela / Gudul , Jela Mlčochová prel.
21. Tancuj! / Anne - Marie Pol , Jela Mlčochová prel.
1.Nina 2.Moja vožba 3. Prvé vystúpenie 4.Znova na javisku
22. Chlapec, ktorý žil v mojej hlave / Gudul , Jela Mlčochová prel.
23. Kapitán Nemo / J.M. Troska , Jela Mlčochová prel., Karel Soukup ilustr.
24. Kapitán Nemo / J.M. Troska , Jela Mlčochová prel.
25. Kapitán Nemo / J.M. Troska , Jela Mlčochová prel., Karel Soukup ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ