Autor Hermann Hesse
Počet nájdených titulov : 14
1. Cesta do Orientu / Hermann Hesse , Magda Takáčová prel.
Témou je osamelosť duchovne založeného človeka a jeho úsilie podriadiť vlastný život nadosobnému cieľu.
2. Knulp / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel.
3. Rozprávky / Hermann Hesse , Hana Ferková prel., Volker Michels zost.
4. Stepný vlk / Hermann Hesse , Miroslav Kállay prel.
5. Peter Camenzind / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel.
6. Stupne / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel., Július Lenko prel.
7. Podivuhodné posolstvo z inej hviezdy / Hermann Hesse , Hana Ferková prel., Ľuba Končeková-Veselá ilustr.
8. Narcis a Goldmund / Hermann Hesse , Dušan Grečner prel.
9. Demian / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel.
10. Siddhártha / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel.
11. Gertrúda / Hermann Hesse
12. Útecha nocí / Hermann Hesse , Július Lenko prel.
13. Narcis a Goldmund / Hermann Hesse , Ľudmila Rampáková prel.
14. Stepný vlk / Hermann Hesse , Magda Takáčová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ