Autor Stanislav Šmatlák
Počet nájdených titulov : 21
1. Dejiny slovenskej literatúry / Stanislav Šmatlák
2. Dejiny slovenskej literatúry / Stanislav Šmatlák
3. Básnik a diea / Stanislav Šmatlák
4. Literárne rozhovory / Stanislav Šmatlák , Ján Števček
5. 150 rokov slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
6. Súčasnos a literatúra / Stanislav Šmatlák
7. Dve storočia slovenskej lyriky / Stanislav Šmatlák
8. Básnik Laco Novomeský / Stanislav Šmatlák
9. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia / Ivan Kusý , Stanislav Šmatlák
10. Hviezdoslav v kritike a spomienkach / Stanislav Šmatlák zost.
11. Hviezdoslav I / Stanislav Šmatlák zost.
12. Hviezdoslav II / Stanislav Šmatlák zost.
13. Na návšteve u Hviezdoslava / Stanislav Šmatlák zost.
14. Slovensko / Stanislav Šmatlák zost.
15. Básne biblické / Pavol Országh Hviezdoslav , Stanislav Šmatlák zost.
16. Panachýda za Ladislavom Novomeským / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
17. Dobrý deň Lacovi Novomeskému / Stanislav Šmatlák zost., Dobr zahl.
18. Nenáhodné stretnutia / Karol Rosenbaum zost., Stanislav Šmatlák zost.
19. Zborník statí / Stanislav Šmatlák zost.
20. Znie hudbou každý verš / Stanislav Šmatlák zost., Zni zahl.
21. Hviezdoslav IV / Pavol Országh Hviezdoslav , Stanislav Šmatlák zost.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ