Autor Mikuláš Sedlák
Počet nájdených titulov : 4
1. Manažment / Mikuláš Sedlák
2. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
3. Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák
4. Vnútropodnikové riadenie / Mikuláš Sedlák a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ