Autor Eva Vannayová
Počet nájdených titulov : 1
1. Meracie prístroje a meranie / Denis Stecher , Ján Neugebauer , Jaroslav Jirásek , Eva Vannayová prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ