Autor Ivan Kamenský
Počet nájdených titulov : 3
1. Základy farebnej televízie / Peter Bubliak , Ivan Kamenský
2. Elektronika?...Nič jednoduchšie! / Jean Pierre Oehmichen , Ivan Kamenský prel.
3. Príručka číslicových meracích prístrojov / Ivan Kamenský prel., Príručk zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ