Autor Anna Vallušová
Počet nájdených titulov : 1
1. Spoločensky zodpovedné riadenie žudských zdrojov v podniku / Anna Vallušová
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ