Autor Božena Plocháňová-Hajdučíková
Počet nájdených titulov : 14
1. Chemická čítanka / Andrej Velikanič , Tibor Šramko , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
2. Športové smiechoty / Ľudo Zelienka , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
3. O Štoplíkovi, kým do školy nechodil / Hana Ponická , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
4. Danka a Janka / Mária Ďuríčková , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
5. Osmijanko rozpráva osem podvodných rozprávok / Krista Bendová , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
6. Veľká dobrodružná vlastiveda / Vlado Bednár , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
7. Štvornohé rozprávky / Jozef Pavlovič , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
8. Jánošíček / Zuzana Zemaníková , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
9. O Štoplíkovi, kým do školy nechodil / Hana Ponická , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
10. Ako Štoplík do školy chodil-nechodil / Hana Ponická , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
11. Ako Jožko Pletko poplietol si všetko / Krista Bendová , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
12. Opice z našej police / Krista Bendová , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
13. Alfonz Vrtinôžka / Gerhard Holtz-Baumert , Ivan Cvrkal prel., Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
14. Danka a Janka / Mária Ďuríčková , Božena Plocháňová-Hajdučíková ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ