Autor Milan Rúfus
Počet nájdených titulov : 64
1. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
2. Presné ako chlieb a voda / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
Zbierka básní.
3. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
4. Čas plachých otázok / Milan Rúfus , Dušan Kállay ilustr.
5. Óda na radosť a iné básne / Milan Rúfus
6. Jednoduchá až po korienky vlasov / Milan Rúfus
7. Koza rohatá a jež / Milan Rúfus , Ľuba Končeková-Veselá ilustr.
8. Deťom / Milan Rúfus , Svetozár Mydlo ilustr.
9. Báseň a čas / Milan Rúfus , Ivan Pavle ilustr.
10. Vernosť / Milan Rúfus , Ivan Pavle ilustr.
11. Kolíska spieva deťom / Milan Rúfus , Ľudovít Fulla ilustr.
12. Kniha rozprávok / Milan Rúfus , Viera Kraicová ilustr.
13. Kniha rozprávok / Milan Rúfus , Viera Kraicová ilustr.
14. Sobotné večery / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
15. Mechúrik Koščúrik s kamatátmi / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
16. Studnička / Milan Rúfus , Kamila Štanclová ilustr.
17. Prísny chlieb / Milan Rúfus , Dušan Kallay ilustr.
18. Prosté, ťažké / Milan Rúfus
19. Modlitbičky / Milan Rúfus , Dušan Grečner ilustr.
20. Lupienky z jabloní / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
21. Zvieratníček / Milan Rúfus , Vladimír Kompánek ilustr.
22. Pamätníček / Milan Rúfus , Zuzana Rúfusová ilustr.
23. Nové modlitbičky / Milan Rúfus
24. Čítanie z údelu / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
25. Epištoly staré i nové / Milan Rúfus
26. Nové modlitbičky / Milan Rúfus
27. Anjeličku, môj strážničku / Milan Rúfus , Jana Kiselová-Siteková ilustr.
28. Ako stopy v snehu / Milan Rúfus , Ivan Pavle ilustr.
29. Hľadanie obrazu / Miloš Bazovský , Milan Rúfus
30. Hudba tvarov / Ľudovít Fulla , Milan Rúfus
31. O literatúre / Milan Rúfus
32. Rozprávočka veselá, ostaň ešte s nami / Milan Rúfus , Běla Kolčáková ilustr.
33. Zvony / Milan Rúfus , Dušan Kállay ilustr.
34. Až dozrieme / Milan Rúfus , Maja Dusíková ilustr.
35. Básne / Milan Rúfus , Karol Ondreička ilustr.
36. Óda na radosť / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
37. Nárek Jeremiášov / Milan Rúfus , Vincent Hložník ilustr.
38. Mám ústa plné tvojich úst / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
39. Žalmy o nevinnej / Milan Rúfus
40. Stôl chudobných / Milan Rúfus
41. A čo je báseň / Milan Rúfus
42. Cesty a ozveny / Milan Rúfus , Ján Gruska zost.
43. Mechúrik Koščúrik s kamarátmi / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
44. Kniha rozprávok / Milan Rúfus , Vladimír Machaj ilustr.
45. Deťom / Milan Rúfus , Svetozár Mydlo ilustr.
46. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Milan Laluha ilustr.
Projekt dokresľuje dielo, myslenie a názory M. Rúfusa.
47. Rozhovory so sebou a s tebou / Milan Rúfus , Igor Rumanský ilustr.
48. Tiché papradie / Milan Rúfus
49. Vážka / Milan Rúfus , Vladimír Kompánek ilustr.
50. Kňažná Ligovská / Michail Jurievič Lermontov , Zora Jesenská prel., Milan Rúfus prel., Jozef Marušiak prel.
Hrdina našich čias.Maškarný ples.
51. Dvakrát sedem rozprávok / František Hrubín , Milan Rúfus prel., Jiří Trnka ilustr.
52. Ako sa chytá radosť / František Hrubín , Milan Rúfus prel., Igor Rumanovský ilustr.
53. Eugen Onegin.Boris Godunov a iné / Alexander Sergejevič Puškin , Ivan Kupec prel., Július Lenko prel., Milan Rúfus prel.
54. Čarokruh / Jan Čarek , Milan Rúfus prel., Jana Kiselová-Siteková ilustr.
55. Ako sa chytá radosť / František Hrubín , Milan Rúfus prel., Igor Rumanovský ilustr.
56. Gúľalo sa, gúľalo / Jaroslav Seifert , Milan Rúfus prel., Josef Paleček ilustr.
57. Peer Gynt / Henrik Ibsen , Milan Rúfus prel., Jaroslav Kaňa prel., Václav Sivko ilustr.
58. Poémy / František Hrubín , Milan Rúfus prel.
59. Preklady / Milan Rúfus prel., Preklad zahl.
60. Ako sa chytá radosť / František Hrubín , Milan Rúfus prel., Igor Rumanovský ilustr.
61. Janko Kráľ / Janko Kráľ , Milan Rúfus zost.
62. Knižka pre všetky slovenské deti / Milan Rúfus predslov, Jozef Markuš doslov
63. Kniha žalmov / Karol Gábriš prel., Milan Rúfus prebásnil
64. Znamenia života / José Martí , Jarmila Srnenská prel., Tomáš Krčméry ilustr., Milan Rúfus prebásnil
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ