Autor Mária Vyvíjalová
Počet nájdených titulov : 3
1. Alexander Rudnay v kontexte slovenského národnoobrodenského hnutia / Mária Vyvíjalová
Biografické spracovanie životnej dráhy Alexandra Rudnaya.
2. Slovenskje národnje noviny / Mária Vyvíjalová
3. Mladý Ján Hollý / Mária Vyvíjalová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ