Autor Igor Válek
Počet nájdených titulov : 5
1. Malý lexikón kultúrnych pamiatok / Igor Válek
2. Na-miesto piesne / Igor Válek , Igor Štrbík ilustr.
3. Namiesto piesne / Igor Válek , Igor Štrbík ilustr.
4. Haškovi v pätách / Igor Válek
5. Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách / Igor Válek , Ján Kurinec ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ