Autor Detsk
Počet nájdených titulov : 5
1. Detská ilustrovaná encyklopédia / Detsk zahl.
Poznatky z rôznych oblastí vedy a techniky, história objavov a vynálezov. Prvý diel štvordielnej encyklopédie.
2. Detská ilustrovaná encylopédia / Detsk zahl.
3. Detská ilustrovaná Biblia / Marie Majtanová prel., Linda Edwardsová ilustr., Detsk zahl., Heather Ameryová prerozp.
4. Detská encyklopédia zvierat / Detsk zahl.
5. Detská ilustrovaná encyklopédia / Peter Draškaba prel., Ema Draškabová prel., Vladimír Krupa prel., Detsk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ