Autor Ján Findra
Počet nájdených titulov : 10
1. Štylistika slovenčiny / Ján Findra
2. Stavba a prednes rečníckeho prejavu / Ján Findra
3. Ústny prejav a umelecký prednes / Ján Findra , Emil Tvrdoň
4. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra , Eduard Gombala , Ivan Plintovič
5. Umenie prednesu / Ján Findra
6. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
7. Cvičenia zo štylistiky / Ján Findra , Marta Patáková
8. Jazyk, reč, človek / Ján Findra
9. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra
10. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra a kol.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ