Autor Pavol Valachovič
Počet nájdených titulov : 10
1. Achilles / Pavol Valachovič , Milan Dubnický ilustr.
2. Svet medzi vojnami a mierom / Šárka Belisová prel., Pavol Valachovič prel., Sve zahl.
Historický prierez dejinami vojen.
3. Úsvit civilizácií / Pavol Valachovič prel.
4. Egypt a staroveké Grécko / Pavol Valachovič prel.
5. Staré civilizácie / Pavol Valachovič prel.
6. Dobývanie nových svetov / Pavol Valachovič prel.
7. Krážovstvá a republiky / Pavol Valachovič prel.
8. Humanizmus a renesancia / Pavol Valachovič prel.
9. Európa romantikov / Pavol Valachovič prel.
10. Na prahu 21. storočia / Irena Schovancová prel., Pavol Valachovič prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ