Autor Jitka Vysekalová
Počet nájdených titulov : 2
1. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
2. Reklama / Jitka Vysekalová , Jiří Mikeš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ