Autor Vladimír Krupa
Počet nájdených titulov : 4
1. Detská ilustrovaná encyklopédia / Peter Draškaba prel., Ema Draškabová prel., Vladimír Krupa prel., Detsk zahl.
2. Obrazový atlas objavov / Neil Grant , Vladimír Krupa prel., Peter Morter ilustr.
3. Objavitelia neznámych diažok / Richard Humble , Vladimír Krupa prel., Richard Hook ilustr.
4. Archeológia / Paul G. Bahn , Vladimír Krupa prel., Eduard Krekovič prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ