Autor Eva Vondráková
Počet nájdených titulov : 3
1. Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
2. Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
3. Účinné vyučování v kostce / Madeline Hunterová , Eva Vondráková prel.
Kniha napomáha k zvýšeniu účinnosti vyučovania tým, ktorí pracujú so staršími žiakmi.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ