Autor Frank Schätzing
Počet nájdených titulov : 4
1. Pomsta oceána / Frank Schätzing , Elena Linzbothová prel., Lucia Čižmáriková prel., Tibor Hrozáni prel.
2. Smr a diabol / Frank Schätzing , Elena Linzbothová prel.
3. Nehlučne / Frank Schätzing , Jozef Zelizňák prel.
4. Bleskové správy / Frank Schätzing , Eva Melichárková prel., Zuzana Guldanová prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ