Autor Emil Višňovský
Počet nájdených titulov : 4
1. Ako sa stať úspešným v predaji / Frank Bettger , Katarína Zvarová prel., Emil Višňovský prel.
2. Prečo som na to neprišiel skôr? / Roger L. Firestein , Emil Višňovský prel.
3. O slobode / John Stuart Mill , Emil Višňovský prel.
4. Vzostup a pád subjektu alebo Od Rousseaua po Derridu / Robert C. Solomon , Emil Višňovský prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ