Autor Ján Zaťko
Počet nájdených titulov : 9
1. Medvedia stratégia / Lothar Seiwert , Ján Zaťko prel.
2. Laboratórne hodnoty / Dietlinde Burkhardtová , Ján Zaťko prel.
3. Cholesterol / Ralf Meier , Ján Zaťko prel.
4. Príznaky chorôb a ich rozpoznávanie / Gizela Rauchová-Petzová , Ján Zaťko prel.
5. Valerie / Ashley Carrington , Ján Zaťko prel.
2. Majiteľka plantáží 3. Mračná nad plantážami 4. Zajatkyňa na plantáži 5. Cotton Fields v plameňoch
6. Valerie / Ashley Carrington , Ján Zaťko prel.
1. Dedička plantáží 3. Mračná nad plantážami 4. Zajatkyňa na plantáži 5. Cotton Fields v plameňoch
7. Valerie / Ashley Carrington , Rastislav Halamíček prel., Ján Zaťko prel.
1. Dedička plantáží 2. Majiteľka plantáží 4. Zajatkyňa na plantáži 5. Cotton Fields v plameňoch
8. Valerie / Ashley Carrington , Ján Zaťko prel.
1. Dedička plantáží 2. Majiteľka plantáží 3. Mračná nad plantážami 5. Cotton Fields v plameňoch
9. Valerie / Ashley Carrington , Ján Zaťko prel.
1. Dedička plantáží 2. Majiteľka plantáží 3. Mračná nad plantážami 4. Zajatkyňa na plantáži
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ