Autor Zane Grey
Počet nájdených titulov : 20
1. Jazdec v maske / Zane Grey , Šarlota Barániková prel., František Hübel ilustr.
2. Neodovzdaný list / Zane Grey , Elena Dzurillová prel.
3. Čierne bralo / Zane Grey , Ivan Krčméry prel.
4. Pohyblivá ohrada / Zane Grey , Ján Kamenistý prel.
5. Tiene na ceste / Zane Grey , Ján Kamenistý prel.
6. Oceľová cesta / Zane Grey , Ján Kamenistý prel.
7. Rajské pahorky koní / Zane Grey , Oľga Bednárová prel.
8. Stratená rieka / Zane Grey , Ján Kamenistý prel.
9. Hrmiace stádo / Zane Grey , Ivan Krčméry prel.
10. Purpurový priesmyk / Zane Grey , Štefan Kýška prel.
11. Nevada / Zane Grey , Štefan Kýška prel.
12. Jazdci z Wyomingu / Zane Grey , Viktor Krupa prel.
13. Údolie divokých koní / Zane Grey , Ivan Krčméry prel.
14. Tieň na ceste / Zane Grey
15. Partia Sekáč / Zane Grey , Ján Kamenistý prel.
16. Černý štít / Zane Grey
17. Western Union / Zane Grey , Martin Holý prel., František Ulč ilustr.
18. Banda z Pecos County / Zane Grey , Karel Chlouba prel.
19. Ztracená řeka / Zane Grey , Rudolf Pellar prel., Luba Pellarová prel.
20. Hromová hora / Zane Grey
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ