Autor Mária Janíková
Počet nájdených titulov : 5
1. V rytme valčíka / Susanna Kubelková , Mária Janíková prel.
2. Hrad mám, hžadám princa / Susanna Kubelka , Mária Janíková prel.
3. Začínam znova / Susanna Kubelka , Mária Janíková prel.
4. Julo Stonožka / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr.
1. Leon.Superdriblér 2. Félix.Uragán 3. Vanesa.Nebojácna
5. Vanesa Nebojácna / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr.
1.Leon.Superdriblér 2.Félix.Uragán 4. Julo.Stonožka
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ