Autor Ján Oravec
Počet nájdených titulov : 8
1. Príručka slovenského pravopisu / Ján Oravec , Vincent Laca
2. Súčasný slovenský spisovný jazyk / Ján Oravec , Eugénia Bajzíková
3. Slovenské predložky v praxi / Ján Oravec
4. Väzba slovies v slovenčine / Ján Oravec
5. Pretekové automobily / Juraj Porázik , Ján Oravec
6. Príručka slovenského pravopisu pre školy / Ján Oravec
7. Sily v prírode / V.I. Grigoriev , G. J. Miakišev , Ján Chrapan prel., Ján Oravec prel.
8. Veterány / Juraj Porázik , Ján Oravec ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ