Autor Miriam Ghaniová
Poèet nájdených titulov : 75
1. Noèná hudba / Virginia Cleo Andrews , Miriam Ghaniová prel.
2. Šiacu - japonská masហ/ Nicola Pooleyová , Miriam Ghaniová prel.
3. Život okolo nás / Miriam Ghaniová prel., Živo zahl.
4. Kuchyne / Miriam Ghaniová prel., Kuchyn zahl.
5. Poste¾ s ružami / Katherine Stoneová , Jana Slobodníková prel., Miriam Ghaniová prel.
6. Zvláštny utorok / Sandra Brown , Miriam Ghaniová prel., Dana Kršáková prel.
7. Spojení prísahou / Patricia Potterová , Miriam Ghaniová prel.
8. Dom zrkadiel / Jayne Ann Krentzová , Miriam Ghaniová prel.
9. Nevedkov ostrov / Igor Petroviè Nosov , Miriam Ghaniová prel., O.J. Gorbušin ilustr.
10. Heroín / Melvin Burgess , Miriam Ghaniová prel.
11. Slepaèia polievka pre dušu / Jack Canfield , Mark Victor Hansen , Miriam Ghaniová prel., Dastagir Ghani prel.
12. Kvapky dažïa / Virginia Cleo Andrews , Miriam Ghaniová prel.
2. Zablysnutie. 3. Úder hromu. 4. Na konci dúhy
13. Ticho noci / Meagan McKinney , Miriam Ghaniová prel., Jana Kantorová-Báliková prebásnil, Milan Richter prebásnil
14. Zlomené krídla / Virginia Cleo Andrews , Miriam Ghaniová prel.
2. Polnoèný let
15. Záhradné jazierka / David Papworth , Miriam Ghaniová prel.
16. Polnoèný let / Virginia Cleo Andrews , Miriam Ghaniová prel.
1. Zlomené krídla
17. Daj sa zvies láskou / Margaret Evansová Porterová , Miriam Ghaniová prel.
18. Svet pod mikroskopom / Richard Walker , Miriam Ghaniová prel.
19. Ohnivé dvojèa / Jude Deverauxová , Miriam Ghaniová prel.
1. ¼adová dáma
20. Výlet / Jude Deverauxová , Miriam Ghaniová prel.
21. Príruèka zlej matky / Kate Longová , Miriam Ghaniová prel.
22. Slepaèia polievka pre duše, ktoré sa nevzdávajú / Jack Canfield , Mark Victor Hansen , Patty Auberyová , Nancy Mitchellová , Dastagir Ghani prel., Miriam Ghaniová prel.
23. Jaskyòa lásky / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
24. Rodený krásavec / Susan Elizabeth Phillipsová , Miriam Ghaniová prel.
25. Vôòa jesene / Lisa Kleypasová , Miriam Ghaniová prel.
26. Láska za oceánom / Robin Pilcher , Miriam Ghaniová prel.
27. Jarná vášeò / Lisa Kleypasová , Miriam Ghaniová prel.
28. Reflexná masហv kocke / Nicola Hallová , Miriam Ghaniová prel.
29. Všetky manželove milenky / Bridget Asherová , Miriam Ghaniová prel.
30. Skúsme to znovu / Robin Pilcher , Miriam Ghaniová prel.
31. Mesaèné orchidey / Patricia Haganová , Miriam Ghaniová prel.
32. Hazard s láskou / Jo Beverly , Miriam Ghaniová prel.
33. Ak zostanem / Gayle Formanová , Miriam Ghaniová prel.
34. Faktor Scarpettová / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
35. Skôr než zaspím / S. J. Watson , Miriam Ghaniová prel.
36. Hlas srdca / Lisa Kleypasová , Miriam Ghaniová prel.
37. Posledný prístav / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
38. Èervená hmla / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
39. Na ostrove / Tracey Garvisová Gravesová , Miriam Ghaniová prel.
40. Dlhá cesta k oltáru / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
41. Svadobná noc / Sophie Kinsellová , Miriam Ghaniová prel.
42. Milenec lady Sofie / Lisa Kleypasová , Miriam Ghaniová prel.
43. Poste¾ z kostí / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
44. Jednoducho neodolate¾ná / Jill Shalvisová , Miriam Ghaniová prel.
45. Alfa / Jasinda Wilderová , Miriam Ghaniová prel.
2. Beta, 3. Omega
46. Strácam sa v tebe / Jasinda Wilderová , Miriam Ghaniová prel.
2. Strácame sa v sebe
47. Stratená nádej / Colleen Hooverová , Miriam Ghaniová prel.
1. Beznádejná
48. Zostaò so mnou / Gayle Formanová , Miriam Ghaniová prel.
2. Kam zmizla
49. Strácame sa v sebe / Jasinda Wilderová , Miriam Ghaniová prel.
1. Strácam sa v tebe
50. Kameò želaní / Jude Deverauxová , Miriam Ghaniová prel.
51. Beta / Jasinda Wilderová , Miriam Ghaniová prel.
1. Alfa, 3. Omega
52. Nevestou proti svojej vôli / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
53. Vlastná krv / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
54. Odvrátená tvár lásky / Colleen Hooverová , Miriam Ghaniová prel.
55. Omega / Jasinda Wilderová , Miriam Ghaniová prel.
1. Alfa, 2. Beta
56. Zvrátené srdce / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
57. Svadobná stávka / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
58. Oheò a ¾ad / Julie Garwoodová , Miriam Ghaniová prel.
59. Ideálny starý mládenec / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
2.Ideálna nevesta 3.Ideálny pár
60. Nevhodná nevesta / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
61. Chaos / Patricia Cornwellová , Miriam Ghaniová prel.
62. Pre òu všetko / Alexa Rileyová , Miriam Ghaniová prel.
2. Jedine tvoja 3. Navždy spolu
63. Ideálna nevesta / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
1.Ideálny starý mládenec 3.Ideálny pár
64. Príbehy na dobrú noc pre rebelky / Elena Favilliová , Francesca Cavallová , Miriam Ghaniová prel.
65. Kult / Emma Clinová , Miriam Ghaniová prel.
66. Papieroví duchovia / Julia Heaberlinová , Miriam Ghaniová prel.
67. Ideálny pár / Jane Featherová , Miriam Ghaniová prel.
1.Ideálny starý mládenec 2.Ideálna nevesta
68. Naturalista / Andrew Mayne , Miriam Ghaniová prel.
69. Neslušná dáma / Megan Framptonová , Miriam Ghaniová prel.
70. Jedine tvoja / Alexa Rileyová , Miriam Ghaniová prel.
1. Pre òu všetko 3. Navždy spolu
71. Navždy spolu / Alexa Rileyová , Miriam Ghaniová prel.
1. Pre òu všetko 2. Jedine tvoja
72. Ako odís / Katherine Centerová , Miriam Ghaniová prel.
73. Zapletený / Emma Chaseová , Miriam Ghaniová prel.
74. Malý život / Hanya Yanagihara , Miriam Ghaniová prel.
75. Skrotený búrlivák / Lisa Kleypasová , Miriam Ghaniová prel.
[ Jednoduché vyh¾adávanie | Komplexné vyh¾adávanie | Èitate¾ské informácie ]

© 1997 JJ