Autor Marián Váross
Počet nájdených titulov : 12
1. Úvod do axiológie / Marián Váross
2. Polkoráb / Marián Váross
3. Gustáv Mallý / Marián Váross
4. Vincent van Gogh / Marián Váross
5. Benka / Marián Váross
6. Augusta / Marián Váross
7. Nová figurácia / Marián Váross
8. Slovenská výtvarná prítomnos / Marián Váross
9. Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1945 / Marián Váross
10. Neznáme veždielo / Honoré de Balzac , Marián Váross prel.
11. Perov / A.I. Archangežskaja , Marián Váross prel.
12. Riepin / Marián Váross zost., Riepi zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ