Autor Lev Kassiž
Počet nájdených titulov : 5
1. Švambránia / Lev Kassiž , Naďa Žiaková prel.
2. Krážovná snežných hôr / Lev Kassiž , Oldrich Drastich prel., Ožga Hoffstädterová ilustr.
3. Brat a braček / Lev Kassiž , Milan Žuffa prel., Ladislav Nesselman ilustr.
4. Gladiátorov pohár / Lev Kassiž , Ružena Jamrichová prel., Milan Arzt ilustr.
5. Moja Usa / Lev Kassiž , Marián Prídavok prel., Ladislav Nesselman ilustr.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ