Autor Ondrej Marušiak
Počet nájdených titulov : 16
1. Na ceste biele brezy / Ondrej Marušiak
2. Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby / Ondrej Marušiak
3. Osudy ľudské v diele M.Šolochova / Ondrej Marušiak
4. Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi / Ondrej Marušiak
5. Oceľový prsteň / Konstantin Paustovskij , Ondrej Marušiak prel.
6. Sedemdesiatdva pod nulou / Vladimír Sanin , Ondrej Marušiak prel.
7. Cesty a chodníčky / Vasilij Peskov , Ondrej Marušiak prel.
8. Ťažký piesok / Anatolij Rybakov , Ondrej Marušiak prel.
9. Keby som vedel .... / Ondrej Marušiak prel.
10. Omyl v kalendári / Josif Gerasimov , Ondrej Marušiak prel.
11. Osud človeka / Michail Alexandrovič Šolochov , Ondrej Marušiak prel., Viera Bombová ilustr.
12. Vojna nemá ženskú tvár / Svetlana Alexejevičová , Ondrej Marušiak prel.
13. Úvahy o literatúre / Sergej Zalygin , Ondrej Marušiak prel.
14. Očami mojej generácie / Konstantin Simonov , Ondrej Marušiak prel., Igor Slobodník prel.
15. Rozhovory s priateľmi / Konstantin Simonov , Ondrej Marušiak prel.
16. Sladká žena / Irina Velembovská , Ondrej Marušiak prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ