Autor Francis Bret Harte
Počet nájdených titulov : 4
1. Na kalifornských sierrach / Francis Bret Harte , Štefan Kýška prel., Karel Teissig ilustr.
2. Clarence Brant / Francis Bret Harte , Vilém Opatrný prel.
3. Na kalifornských sierrach / Francis Bret Harte , Štefan Kýška prel., Karel Teissig ilustr.
4. V údolí Sacramenta / Francis Bret Harte , Radoslav Nenadál prel., A.J. Šastný prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ