Autor Muchtar Auezov
Počet nájdených titulov : 2
1. Abajova cesta / Muchtar Auezov , M. Ličková prel.
2. Krušný rok / Muchtar Auezov , Mária Filkusová prel., Magda Takáčová prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ