Autor Sergej Zalygin
Počet nájdených titulov : 6
1. Altajské stezky / Sergej Zalygin , Anna Nováková prel.
2. Slaná rokža / Sergej Zalygin , Magda Takáčová prel.
3. Juhoamerický variant / Sergej Zalygin , Jarmila Hlinická prel.
4. Komisia / Sergej Zalygin , Juraj Klaučo prel.
5. Festival / Sergej Zalygin
6. Úvahy o literatúre / Sergej Zalygin , Ondrej Marušiak prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ